• Jiujiang Yefeng
  • Jiangxi Zhongsheng keramika
  • Jinjiang Zhongshanrong

Biz hakda

company (2)

ZSR Tiles (Jiangxi Zhongsheng Terracotta Panels Co., Ltd) söwda markasy, Zhongshanrong Ceramic Co., Ltd. 2010-njy ýylyň iýun aýynda esaslandyryldy we 333,600 inedördül metr meýdany eýeleýän ZSR Tiles iri döwrebaplaşdyrylan önümçilik kärhanasydyr.

Keramiki plastinka önümleriniň tapgyrynyň gözlegine, işlenip düzülmegine we öndürilmegine ünsi jemläp, dünýä derejesindäki keramiki plastinka önümçiligini hödürledik we maýa goýumyň birinji tapgyrynda 180 million ýuana maýa goýduk.

Hytaýda öňdebaryjy keramiki / toýundan ýasalan terrakota öndüriji hökmünde ZSR TERRACOTTA, ISO9001, ISO14001, EN CE 14411 we ş.m. şahadatnamalaryna eýe bolup, Italiýa MODENA ýaly awtoulag peçlerini guratmak we otlamak üçin nemes HANDLE ekstruziýa maşynlary ýaly dünýä belli marka önümçilik liniýalary bar. hil derejesi, bu ugurda jemlenen başarnyklary hödürleýär:
1) Fasadly terrakota panelleri
2) Terracotta louver ýagyş ekrany
3) Kerpiç bölekleri
4) Klinker plitkalary
5) Granitden ýasalan plitkalar

company (1)

ZSR plitkalary çig mal hökmünde saýlanan tebigy minerallardan ýasalýar, wakuum ekstruziýasy bilen emele gelýär we 1200 over temperatura bilen tunel peçleri bilen bejerilýär, içerki dikligine we köp ýerleriň bezeglerine giňden ulanylyp bilner. daşarky gurluşyk diwarlary, ýer, basseýn, inedördül meýdança, mekdep we willa. Dürli aýratynlyklaryň doly toplumy bilen, olaryň ulanylyş gymmaty we estetiki gymmaty kämilligiň bitewiligine öwrülýär.

ZSR plitkalary önümiň hilini yzygiderli ýokarlandyrmak we her bir hyzmatdaş we her bir sarp ediji üçin hyzmat etmek üçin köp tagalla edýäris. Geliň, ZSR Tiles Arkyny bilelikde dolandyralyň we geljekdäki ajaýyp kenara geçeliň.